Poticanje socijalne komunikacije

Dijete počinje komunicirati mnogo prije pojave prvih riječi. Predverbalna komunikacija je temelj za verbalnu, ako što je verbalna komunikacija temelj za socijalni i kognitivni razvoj djeteta te učenje. Socijalnu komunikaciju potrebno je poticati kod djece koja kasne u verbalnoj komunikaciji i pokazuju atipična socijalna ponašanja. Poremećaji socijalne komunikacije manifestira se i u verbalnoj, ali i neverbalnoj fazi razvoja, odnosno u ranom komunikacijskom razvoju.

Kod djece sa teškoćama u socijalnoj komunikaciji treba vrlo rano početi sa poticanjem iste.

Aktivnosti za poticanje socijalne komunikacije:

1. Poticanje kontakta očima: predmeta koje dijete želi ili ih vi imenujete stavite u blizinu svog lica ili u visinu svojih očiju. Svaki uspostavljeni kontakt pohvalite.

2. Poticanje geste pokazivanja: kada dijete želi neki predmet, stavite ga na mjesto koje on ne može dohvatiti i vođenjem ruke tražite od njega da pokaže prstom predmet koji želi i vi pokazujete prstom u željeni predmet.

3. Poticanje geste traženja, na jednak način kao i kod pokazne geste, stavite ruku u gestu tražanja, te mu onda dajte to što želi.

4. Usvajanje pojmova pomoću geste pokazivanja: zatražite dijete da vam pokaže određena predmete ( npr. čaša, tanjur, lopta, auto…itd.)

5. Poticanje imitacije: putem imitacije tijekom izvođenja određenih pokreta ( mahanje, pljeskanje) te imitacija artikulacijskog aparata ( pusa, puhanje balončića…).

6. Poticanje igre :poticanje da dijete lutku uključi u igru, da ju hrani, oblači, stavlja spavati…. igranje s djetetom igre kao da spava, kuha, hrani, telefonira…uključiti se u djetetovu igru jednostavnim riječima, gestama, onomatopejama uz puno, puno ponavljanja istog. Tijekom dana često komentirajte ono što dijete radi i ono što radite vi ili drugi ukućani.

OSTANI DOMA!

Lijep pozdrav, vaša rehabilitatorica Ana


Ispiši stranicu