Logopedske vježbe za slovo R

Izgovarajte logatome te tražite dijete da ponovi za vama :
RA , RE , RI , RO, RU
ARA , ERE , IRI , ORO , URU
AR , ER , IR , OR , UR

Neke  dijete ponavlja za vama ove riječi  za vježbanje glasa „R“  :
TRČANJE
TRČKA
TRČKARANJE
TRG
TRGANCI
TRGOVANJE
TRGOVINA
TRK
TRN
TRNCI
TRSAT
TRSKA
TRST
TRTICA
DRLJAČA
DRSKOST
DRVCE
DRVEĆE
DRVO
PRST
PRŠUT
PRTINA
TRAČAK
TRAG
TRAJEKT
TRAPIST
TREŠNJA
TRIKO
DRAGULJ
DRAMA
DRAVA
PRAŠINA
PRAUNUK
PRIČA
PRIJATELJ
 
Nakon ponovljenih riječi  pročitajte djetetu na glas ove rečenice i neka ih ponovi za Vama:
 
Ratko voli jesti rotkvicu.
Renata slavi rođendan.
Iris putuje u Roterdam.
Karlo voli jest sir.
Moji rođaci žive na moru.
Mira nosi maramu oko vrata.
Mirela svira gitaru.
Petra je bila u Americi.
Marijana rano ustaje iz kreveta.
Bubamara je crvena.
                                                   Ostanite doma i čuvajte se
 
                                                                                                                      Vaša logopedinja
 
 
 
 
 
 
 
 Ispiši stranicu