Logopedske vježbe za glas L

Izgovarajte logatome  te tražite dijete da ponovi za vama :
LA , LE , LI , LO, LU
ALA , ELE , ILI , OLO , ULU
AL , EL , IL , OL , UL

Neke  dijete ponavlja za vama ove riječi za vježbanje glasa  „L“ :
LABUD
LAGANJE
LAMPA
LAN
LEDINA
LENTA
LETENJE
LIDIJA
LIFT
LIK
LIMUN
LINIJA
LIPA
LISICA
LIVADA
LOM
LOPOV
LOPTA
LUDILO
LULA
LUTANJE
LUTKA
BALA
BALKON
BELGIJA
BLAGAJNA
BLAGO
BLATO
DELFIN
DOLINA
GALAMA
GALEB
GLAVA
GOLF
KOLA
MOLBA
ODLUKA
OGLEDALO
PALMA
 PALUBA
PILE
PULA
BAL
BICIKL
HOTEL
LOKAL
MOL
VAL
 
Nakon ponovljenih riječi  pročitajte djetetu na glas ove rečenice i neka ih ponovi za Vama:
 
LANA LEŽI NA LEĐIMA.
LOPTA  JE PLAVE BOJE.
LUBENICA JE SLATKA.
ZELENI LIST LAGANO LETI.
MALO PILE VESELO HODA.
LUKU BOLE LEĐA.
GALEB STOJI NA PALUBI.
ELI KLIŽE NA LEDU.
IDE U ŠKOLU KLIZANJA.
HELENA VOLI LUTKU.
LADA IDE U ŠKOLU.
 
  
                                                   Ostanite doma i čuvajte se
 
                                                                                                                       Logopedinja
 
 Ispiši stranicu