Rad kod kuće za djecu s posebnim potrebama

S obzirom na okolnosti koje su uslijedile uslijed pandemije COVID-19, znam da je veoma teško organizirati rad s djetetom kod kuće, a da bude strukturiran i motivirajući za dijete. Veoma je važno da se slijedi djetetov svakodnevni ritam, a ono što je najvažnije da slijedite njegove mogućnosti i interese, zato sve ove aktivnosti možete prilagoditi njegovim sposobnostima i interesima.
Primjer dana:
  1. AKTIVNOSTI ZA STOLOM
  2. KREATIVNE AKTIVNOSTI
  3. IGRA ( strukturirana i slobodna)
  4. AKTIVNOSTI NA OTVORENOM
  5. AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA/ BRIGA O SEBI
PRIMJERI AKTIVNOSTI:
  1. AKTIVNOSTI ZA STOLOM
Umetaljke, puzzle, nizanje perlica, uparivanje ( po boji, veličini, kategoriji), grafomotoričke aktivnosti, slaganje kockica prema modelu, razvijanje pincetnog hvata( premještanje sitnih predmeta iz posude u posudu….)
  1. KREATIVNE AKTIVNOSTI ( slikanje, crtanje, modeliranje, rezanje, lijepljenje…)
  2. IGRA ( tijekom igre s djetetom uključite se u njegov interes, imitirajte ga, pokušajte se uključiti u njegovu igru pa čak i ako vas izbjegava pokušajte biti tu i interpretirajte njegovu igru, s vremenom će vas dijete očekivati u igri)
  3. AKTIVNOSTI NA OTVORENOM ( iskoristite sve što vam je dostupno, skačite, penjite se, ljuljajte, trčite, valjajte se, gradite, šećite, slušajte, mirišite….)
  4. AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA/ BRIGA O SEBI poticati što veću samostalnost u aktivnostima svakodnevnog života (higijena: pranje ruku, tijela, odlazak na wc, oblačenje, svlačenje, hranjenje, priprema hrane, pospremanje)
Ostani doma!!
Lijep pozdrav od vaše rehabilitatorice Ane!!!!

 
 
 


Ispiši stranicu