Logopedske vježbe za glas Š

 
Izgovarajte logatome te tražite dijete da ponovi za vama :
ŠA , ŠE , ŠI , ŠO , ŠU
AŠA , EŠE , IŠI , OŠO , UŠU
AŠ , EŠ , IŠ , OŠ , UŠ
Neka dijete ponavlja za vama ove riječi za vježbanje  glasa  „Š“  :
ŠKAKLJANJE
ŠKARE
ŠKOLA
ŠKOLJKA
ŠKRGA
ŠKRGUT
ŠKRIPANJE
ŠPAGA
ŠPANJOLKA
ŠPEKULA
ŠTEDNJA
ŠTEKA
ŠTIVO
ŠTREBER
ŠTUKA
ŠAH
ŠAL
ŠAPAT
ŠARA
ŠARKA
ŠARM
ŠEF
ŠEŠIR
ŠETALIŠTE
ŠETNJA
ŠIBENIK
ŠIJA
ŠIKARA
ŠIŠMIŠ
ŠOFER
ŠOGOR
ŠUBARA
ŠUMA
ŠUŠANJ
BAŠTINA
BAŠKA
BRAŠNO
DAŠAK
DUŠA
KAŠALJ
KIŠA
KIŠOBRAN
OŠIT
OŠTRENJE
PAŠTA
PAŠTETA
PIŠTOLJ
PJEŠAK
POŠTA
POŠTAR
UŠI
UŠTIPAK
UŠTEDA
VIŠAK
BROŠ
FINIŠ
FIŠ
FLEŠ
FUŠ
GULAŠ
KEŠ
MIŠ
OMIŠ
PLIŠ
ŠAŠ
ŠIŠMIŠ
VEŠ


Nakon  ponovljenih riječi pročitajte djetetu na glas ove rečenice i neka ih ponovi za Vama :
VANI PADA KIŠA.
ŠIME NOSI KIŠOBRAN.
ŠIBENIK JE LIJEPI GRAD.
ŠIŠMIŠ LETI.
VEŠ  JE PRLJAVI.
GULAŠ JE JAKO UKUSAN.
BAKA ŠIVA ŠOS.
SAŠA IDE U ŠKOLU.
MAŠA IMA UŠI.
JOŠKO REŽE ŠKARAMA.
 
                                                       Ostanite doma i čuvajte se
 
                                                                                                                             Logopedinja  Petra


 
  
                                               
 
                                                                                                      

 

 
 Ispiši stranicu